13.12.12

Steaua sus răsare


Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte:

Că astăzi Curata,
Prea Nevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră…
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază.

Şi dacă porniră,
Îndată-l găsiră,
La dânsul intrară
Şi se închinară.

Cu daruri gătite,
Lui Hristos menite,
Luând fiecare
Bucurie mare.

Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pân’ la bătrâneţe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu